BIP

Remont sal lekcyjnych w budynku Bielskiej Szkoły Przemysłowej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie remontu sal lekcyjnych w budynku Bielskiej Szkoły Przemysłowej przy ul. Teodora Sixta 20 w Bielsku-Białej

Informacja z otwarcia ofert 08.05.2019r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.05.2019r.stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy